For ejendomsmæglere

Grundejerforeningen Fritidshusforeningen omfatter 46 sommerhuse udstykket fra Bakkehusgaarden i begyndelsen af tresserne. Forholdene er regulerede i deklaration af 1. maj 1960, der bl.a. fastsætter pligt til medlemskab af grundejerforeningen. Foreningens veje er private fællesveje, og foreningen råder over strandgrund med badebro, legeredskaber, bådebro, slæbested og elektrisk spil, så der er mulighed for at isætte og optage mindre både.
Alle oplysninger om Grundejerforeningen Fritidshusforeningen kan findes på hjemmesiden.
Grundejerforeningens vedtægter, ordensforskrift, forretningsorden og deklarationer findes under Vedtægter og regler. Regnskab, budget, beretning og referat fra generalforsamlingerne, samt referater fra bestyrelsesmøder og foreningens nyhedsbreve findes under Dokumenter.
Alle medlemmer bliver rykket ved eventuel manglende betaling af kontingent. I tilfælde af manglende betaling opkræves ved inkasso, så restance forekommer normalt ikke på årsbasis.
Ejendomsmæglere, der formidler ejendomme i Grundejerforeningens Fritidshusforeningens område, bedes sende meddelelse til Grundejerforeningen Fritidshusforeningens formand med oplysninger om købers navn, adresse, telefon og e-mail, når salgsaftale er indgået.
I forlængelse heraf sender Grundejerforeningen Fritidshusforeningen velkomstbrev med diverse oplysninger om foreningen til den nye ejer.

Oplysninger om de enkelte ejendommes overensstemmelse med regler i deklarationer og ordensforskrifter kan indhentes fra Grundejerforeningen Fritidhusforeningens formand.

For ejendomsmægleres anmodning om skriftlig indberetning af oplysninger, der fremgår af hjemmesiden, opkræves et gebyr svarende til advokaters timepris for ikke-komplekse sager (2000 kr./tim.).

Grundejerforeningen Fritidshusforeningens ansvar for meddelte oplysninger fremgår under menupunktet Vedtægter og Regler.

[Indhold på disse demonstrations-sider er stillet til rådighed af Grundejerforeningen Lemgaarden]