Foreningens historie

Via nedenstående links kan du læse Fritidshusejerforeningens historie

[De foreninger, der benytter dette hjemmesidekoncept, må naturligvis selv vælge om og hvordan foreningens historie skal beskrives – hvis der ikke skal skrives historie kan siden udelades]