Vedtægter og regler

Her kan du orientere dig i Grundejerforeningen Fritidshusforeningens vedtægter, forretningsorden, persondataforskrift og ordensforskrift. Du kan også finde deklarationer og andre servitutter, der er gældende for foreningens område. Endvidere finder du gældende kommuneplan, gældende lokalplan, kommunale forslag, rapporter og oplæg, fredningsbestemmelser, sejladsregler m.v.

Grundejerforeningen Fritidshusforeningen lægger alle relevante dokumenter på foreningens datalager i skyen. Når du vælger et dokument på hjemmesiden, hentes den nyeste udgave fra datalageret.

Kommunale dokumenter og andre regler fra eksterne myndigheder hentes via links, så det altid er kommunens eller myndighedens seneste udgave af dokumentet, der hentes.

[Indhold på disse demonstrations-sider er stillet til rådighed af Grundejerforeningen Lemgaarden]