Vedtægter og regler

Her kan du orientere dig i Grundejerforeningen Fritidshusforeningens vedtægter, forretningsorden, persondataforskrift og ordensforskrift. Du kan også finde deklarationer og andre servitutter, der er gældende for foreningens område. Endvidere finder du gældende kommuneplan, gældende lokalplan, kommunale forslag, rapporter og oplæg, fredningsbestemmelser, sejladsregler m.v.

Grundejerforeningen Fritidshusforeningen lægger alle relevante dokumenter på foreningens datalager i skyen. Når du vælger et dokument på hjemmesiden, hentes den nyeste udgave fra datalageret.

Kommunale dokumenter og andre regler fra eksterne myndigheder hentes via links, så det altid er kommunens eller myndighedens seneste udgave af dokumentet, der hentes.

[Indhold på disse demonstrations-sider er stillet til rådighed af Grundejerforeningen Lemgaarden]

Kommuneplan Stevns kommune (2017)
Gældende lokalplan 5-03 (1998)
Sejladsregler Køge bugt
Affald og genbrug Stevns kommune
Helhedskystplan Stevns kommune (Rapport fra Niras 2018)
Trafikplan Strøby Egede 2018 – i høring
Visionsplan Strøby Egede 2017
Udviklingsplan for Strøby Egede 2018 – i høring
Byens grammatik – Oplæg om Strøby Egede 2018
Overslag fra COWI over omkostninger til etablering af 2-1 vej på Kystvejen (2017)
Kortudsnit med mulighed for at vise matrikelnumre, husnumre, højdekurver m.v.