Om Grundejerforeningen Fritidshusforeningen

Grundejerforeningen Fritidshusforeningen består af 57 sommerhuse ved Bakkehuse. Foreningen er stiftet i henhold til deklaration af 1. maj 1960 i forbindelse udstykningen af grundene i begyndelsen af 1960’erne. Deklarationen fastsætter medlemspligt for grundejerne. Udstykningen fandt sted som led i et generationsskifte på Bakkehusgaarden.
Foreningens veje er private fællesveje, og foreningen råder over strandgrund med badebro, legeredskaber, bådebro, slæbested og elektrisk spil, så der er mulighed for at isætte og optage mindre både.

Grundejerforeningen Fritidshusforeningen formål er:

  1. At bistå medlemmerne og varetage deres fælles interesser, såvel over for private som over for det offentlige.
  2. At skabe rammer for en god dagligdag på foreningens fælles område og strandgrund.
  3. At tilvejebringe og administrere de fornødne midler til vedligeholdelse af foreningens veje, strandarealer, badebro.
  4. At sørge for, at foreningens vedtægter og andre regler respekteres, og at foreningens beslutninger gennemføres og efterleves af medlemmerne.

Grundejerforeningen Fritidshusforeningen er medlem af Fritidshusejernes Landsforening og har derigennem hus- og grundejeransvarforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring, underslæbsforsikring, netbank-forsikring, retshjælpsforsikring, samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring.
Grundejerforeningen Fritidshusforeningen benytter Fritidshusejernes Landsforenings standardhjemmeside for fritidshusforeninger. Der kan læses mere om denne løsning på fritidshusforeningen.dk.

Kontaktoplysninger vedrørende redaktion, bestyrelse, bank og medlemskaber finder du under Kontakt.

Grundejerforeningens vedtægter, deklaration, ordensforskrift og persondataregler finder du under Vedtægter og Regler, Her finder du tillige links til gældende kommuneplan, gældende lokalplan, kommunale forslag, rapporter og oplæg, fredningsbestemmelser for området og sejladsregler for kystområdet udfor grundejerforeningen.

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, samt regnskaber finder du under Dokumenter.

[Indhold på disse demonstrations-sider er stillet til rådighed af Grundejerforeningen Lemgaarden]